· · · ·
OM Kulturkraft Halsnæs

Tidspunkt: fra 7. - 12. oktober 2017

Baggrund:
Foreningen ”Kulturkraft.nu” blev dannet i 2008 af forskellige kulturelle aktører og interessenter, med det formål at arrangere en uge med fokus på kultur for børn og deres voksne.
I 2009 blev den første ”Kulturkraft” afholdt med stor succes.
Festivalen har været afholdt hvert år siden .

Tværfagligt projekt
Kulturkraft opstod i et samarbejde mellem Halsnæs Kommunes biblioteker, skoler og institutioner, Kultur- og idrætsforvaltningen, Gjethuset, Industrimuseet og private aktører.


Kulturkraft drives nu af Bibliotekerne, Kulturstøberiet, Kultur- og idrætsforvaltningen, Børn, Unge og Læring og udbydes i samarbejde med skolerne.
Afhængigt af årets tema, byder foreninger og andre aktører ind med workshops og arrangementer. Derudover er der tilknyttet frivillige samt professionelle undervisere, kunstnere og kunsthåndværkere, der deltager aktivt ved at dele deres passioner og viden med publikum.


Formål
Udover at give børn og unge spændende og sjove oplevelser, arbejder Kulturkraft for at give børn og unge et bredt indblik i kulturverdenen, med det formål, at de skal føle ejerskab og tilknytning til det omliggende samfund og via oplevelser og nye relationer give dem forståelsen af at de er, eller kan blive, en del af fællesskabet.

Vi vil med Kulturkraft skabe et kreativt og jævnbyrdigt mødested i kulturugen, hvor det bliver muligt for børn, unge og alle andre slags mennesker at deltage uden tanke om baggrund, alder eller økonomi.
Hvor man kan lære af hinanden og forhåbentlig opdage at forskellighed på tværs af alder, baggrund og kultur kan skabe helt nye løsninger og og relationer.

Vi vil også åbne op for samarbejde på tværs af og mellem kunstarterne, og derigennem skabe nye slags kreative oplevelser.

Vi håber med Kulturkraft, at inspirere og motivere børn, unge og ældre til at arbejde sammen om fælles kulturoplevelser og fælles historie, så det rækker langt ude over denne ene uge.
Vi ønsker at skabe mellemfolkelige relationer på tværs af aldre, køn, social status, religion, etnisitet og kultur.